Wat is doxxing?

mei 24, 2024

In ons dagelijks leven is het internet is tegenwoordig aanweziger dan ooit tevoren, en die trend blijft groeien en toenemen. Het internet lijkt inmiddels zo’ n beetje alle informatie over ons te bevatten, wat het beschermen van je online privacy belangrijker dan ooit maakt. En dat is misschien niet zo eenvoudig als simpelweg niet te veel delen op sociale media, vooral omdat er bepaalde soorten online aanvallen zijn die expliciet bedoeld zijn om je privé- en gevoelige informatie openbaar te maken. En een van die aanvallen staat bekend als doxxing.

Doxxing is een kwaadaardige daad waarbij je persoonlijke informatie zonder je toestemming wordt onthuld, variërend van de banaalste informatie tot de gegevens die het meest privé zijn. Met zoveel van je persoonlijke details die al online openbaar zijn, en steeds meer van je gegevens die worden gedigitaliseerd, is het nemen van preventieve stappen tegen doxxing niet alleen een goed idee, maar een noodzaak. Daarom dachten we dat het nuttig zou zijn om dieper in te gaan op alles wat met doxxing te maken heeft, hoe het je kan schaden en wat je eraan kunt doen.

Blijf altijd privé online!

Versleutel je gegevens, beveilig je internetverbinding en bescherm je apparaat met VPN Nederland!

Neem de volgende stap in online bescherming

Doxxing: betekenis

Laten we beginnen met de definities om een beter te kunnen begrijpen wat doxxing nou precies is.

De term ‘doxxing’ is afgeleid van de term “dropping dox (docs)” en verwijst naar de kwaadaardige praktijk van het openbaar maken van persoonlijke informatie over een individu zonder hun toestemming. Deze persoonlijke informatie kan een breed scala aan gegevens omvatten, zoals:

 • Volledige namen
 • Huisadressen
 • Telefoonnummer
 • Email-adressen
 • Burgerservicenummers
 • Financiële informatie
 • Privéfotos
 • Workplekdetails
 • Social media-profielen

Wat is het doel van doxxing?

Het doel van doxxing is meestal intimidatie of schade toebrengen aan het slachtoffer. Door gevoelige persoonlijke informatie bloot te leggen, proberen doxxers hun doelwitten te beschamen, te bedreigen of zelfs in gevaar te brengen. De motivaties voor doxxing kunnen sterk variëren, denk aan bijvoorbeeld wraak, politieke activisme, financieel gewin of simpelweg de wens om iemands leven te verstoren.

Doxxing kan op verschillende manieren plaatsvinden. Oplichters en kwaadwillenden kunnen informatie verzamelen van sociale media-profielen, openbare registers, datalekken en online zoektools. Vervolgens delen ze deze informatie op forums, sociale mediaplatforms of speciale doxxing-websites, waardoor het toegankelijk wordt voor een breed publiek. De wijdverspreide verspreiding van dergelijke informatie kan ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer, variërend van emotionele stress en reputatieschade tot fysieke bedreigingen en financieel verlies.

Hoe werkt doxxing?

Doxxing kan enorm variëren in omvang en impact, maar meestal volgt het hetzelfde patroon, namelijk:

1. Informatie verzamelen

 • Sociale media: Oplichters verzamelen persoonlijke gegevens van openbare profielen op platforms zoals Facebook, Twitter en Instagram.
 • Datalekken: Ze gebruiken informatie uit gelekte databases die beschikbaar zijn op het dark web.
 • Openbare registers: Persoonlijke gegevens zoals adressen en telefoonnummers worden verkregen uit openbare registers of online zoektools.

2. Verificatie

 • Kruisverwijzing: Doxxers verifiëren de nauwkeurigheid van de informatie door deze te kruisen met andere gegevensbronnen om ervoor te zorgen dat deze correct en up-to-date is.

3. Verspreiding

 • Online delen: De verzamelde informatie wordt gepost op openbare forums, sociale media of speciale doxxing-websites.
 • Directe aanvallen: Doxxers kunnen de informatie gebruiken om het slachtoffer rechtstreeks te intimideren via telefoontjes, e-mails of zelfs fysieke post.

4. Impact

 • Emotionele tol: Slachtoffers ervaren stress, angst en vrees voor hun veiligheid en privacy.
 • Fysieke risico’s: Openbaar gedeelde adressen en routines kunnen leiden tot stalking of bedreigingen.
 • Financiële schade: Informatie kan worden gebruikt voor identiteitsdiefstal of financiële fraude.

Voorbeelden van doxxing in de echte wereld

Op het eerste gezicht lijkt doxxing misschien niet zo erg – tenslotte staat veel van onze informatie al openbaar online. Maar doxxing kan een enorme en verschrikkelijke impact hebben op zijn slachtoffers. Om dit punt duidelijk te maken, volgen hier enkele voorbeelden van doxxing uit de echte wereld en de levens die het heeft beschadigd:

Doxxing van beroemdheden

In 2014 werden de persoonlijke gegevens van verschillende beroemdheden, waaronder thuisadressen en telefoonnummers, online gelekt. Dit resulteerde in intimidatie, stalking en een aanzienlijke inbreuk op hun privacy.

De blootgestelde individuen kregen te maken met verhoogde media-aandacht, ongewenst contact van fans en stalkers en bedreigingen voor hun persoonlijke veiligheid.

Gamergate-controversie

Tijdens de Gamergate-controverse in 2014 werden verschillende vrouwen in de game-industrie, waaronder ontwikkelaars en journalisten, gedoxxed. Hun persoonlijke informatie, zoals adressen en telefoonnummers, werd online gepubliceerd door individuen die het niet eens waren met hun standpunten.

De slachtoffers ervoeren ernstige online intimidatie, geweldsbedreigingen en moesten in sommige gevallen verhuizen of juridische bescherming zoeken vanwege de bedreigingen.

Politieke activisten

Tijdens de Black Lives Matter (BLM) protesten in Nederland werden verschillende activisten die betrokken waren bij het organiseren en deelnemen aan de demonstraties gedoxxed. Persoonlijke informatie, waaronder namen, adressen en contactgegevens, werd online gelekt door individuen die tegen de beweging waren.

De getroffen activisten kregen te maken met intimidatie, bedreigingen en pesterijen, zowel online als offline. Dit creëerde een vijandige omgeving en verhoogde de risico’s verbonden aan hun activisme.

Journalisten als doelwit

Journalisten die onderzoek doen naar controversiële onderwerpen worden vaak gedoxxed. Bijvoorbeeld, NRC-journalist Lamyae Aharouay werd doelwit van extreemrechtse extremisten na rapportage over rechtse activiteiten. Persoonlijke informatie, waaronder haar adres en contactgegevens, werd online gelekt door individuen die tegen haar werk waren. In een ander voorbeeld zijn verschillende Nederlandse journalisten die berichten over georganiseerde misdaad, zoals degenen die werken voor De Telegraaf en Algemeen Dagblad, gedoxxed door criminele groepen. Deze journalisten rapporteren vaak over drugshandel, bendegeweld en andere criminele activiteiten.

De journalist kreeg te maken met aanzienlijke online mishandeling, bedreigingen tegen zijn familie en moest maatregelen nemen om zijn persoonlijke en professionele leven te beschermen.

Is doxxing illegaal in Nederland?

Ja, doxxing wordt in Nederland als illegaal beschouwd onder verschillende wetten die persoonlijke privacy en gegevens beschermen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in de hele Europese Unie van kracht is, verbiedt de ongeautoriseerde verwerking of verspreiding van persoonlijke gegevens, waardoor doxxing een mogelijke schending van deze regels kan zijn. Daarnaast behandelt het Nederlandse Wetboek van Strafrecht gerelateerde misdrijven zoals stalking (Artikel 285b), ongeautoriseerde toegang tot computersystemen (Artikel 138ab) en smaad (Artikel 262), die allemaal doxxing kunnen omvatten.

Overtredingen van deze wetten kunnen leiden tot aanzienlijke straffen, waaronder boetes en gevangenisstraf. Slachtoffers van doxxing kunnen incidenten melden bij de lokale politie, het platform waar de informatie is gedeeld en de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is ook aan te raden juridisch advies in te winnen om civiele rechtsmiddelen te verkennen voor schade veroorzaakt door doxxing. Het begrijpen van deze wettelijke beschermingen kan individuen helpen passende maatregelen te nemen als ze het slachtoffer worden van doxxing.

Hoe kun je jezelf beschermen tegen doxxing?

Doxxing kan buitengewoon destructief zijn. En niemand is er veilig voor. Je hoeft geen journalist te zijn die de maffia onderzoekt of een actieve activist te zijn die vecht voor je politieke rechten – doxxing kan iedereen treffen, en vaak zijn het juist de gewone internetgebruikers die het slachtoffer worden van deze aanvallen. Daarom is het belangrijk om te weten hoe je jezelf kunt beschermen tegen deze nieuwe vorm van cyberdreiging.

Hier zijn enkele stappen die je nu kunt nemen om jezelf te beschermen tegen doxxing:

1. Privacy-instellingen

Bekijk en werk regelmatig de privacy-instellingen van je sociale media-accounts bij om te beperken wie je berichten, profielinformatie en vriendenlijsten kan zien. Stel je profielen in op privé of beperk de toegang tot alleen vertrouwde contacten.

2. Minimaliseer delen

Vermijd het online delen van gevoelige persoonlijke informatie, zoals je thuisadres, telefoonnummer en persoonlijke e-mail. Gebruik pseudoniemen of anonieme profielen voor activiteiten waarvoor je echte identiteit niet nodig is om het risico op blootstelling te verminderen.

3. Sterke wachtwoorden

Gebruik sterke, unieke wachtwoorden voor al je online accounts. Een sterk wachtwoord bevat een mix van letters, cijfers en speciale tekens. Overweeg het gebruik van een wachtwoordbeheerder om complexe wachtwoorden veilig te genereren en op te slaan.

4. Twee-factor-authenticatie (2FA)

Schakel twee-factor-authenticatie in op alle accounts die deze optie bieden. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe door naast je wachtwoord een tweede vorm van verificatie te vereisen (zoals een code per sms of een authenticatie-app).

5. Beveilig je apparaten

Houd je apparaten en software up-to-date om beveiligingslekken te voorkomen. Gebruik betrouwbare antivirus- en anti-malwaresoftware om je apparaten te beschermen tegen kwaadaardige aanvallen en voer regelmatig beveiligingsscans uit.

6. Gebruik VPN Nederland

Gebruik een Virtual Private Network (VPN) zoals VPN Nederland om je internetverkeer te versleutelen en je IP-adres te verbergen. Dit maakt het veel moeilijker, bijna onmogelijk, voor doxxers om je online activiteiten te volgen en je fysieke adres te achterhalen, wat je privacy en veiligheid vergroot.

7. Vermijd phishing

Wees voorzichtig met het klikken op links of het downloaden van bijlagen van onbekende of onbetrouwbare bronnen. Verifieer de legitimiteit van e-mails, berichten en websites voordat je persoonlijke informatie verstrekt om phishing-zwendel te voorkomen.

8. Monitor je online aanwezigheid

Zoek regelmatig naar je naam en andere persoonlijke informatie online om te zien wat er openbaar beschikbaar is. Gebruik alertservices die je waarschuwen als je persoonlijke informatie verschijnt in datalekken of op het dark web, zodat je snel actie kunt ondernemen.

9. Leg doxxing vast

Als je wordt gedoxxed, documenteer het incident dan door schermafbeeldingen te maken van de blootgestelde informatie en de URL’s te noteren. Deze documentatie kan nuttig zijn bij het melden van het incident aan de autoriteiten en de betrokken platforms.

10. Meld en zoek hulp

Meld doxxing-incidenten bij het relevante platform (social media, forum, enz.) om de inhoud te laten verwijderen. Neem contact op met de lokale wetshandhaving als je je veiligheid in gevaar voelt. Overweeg professionele diensten voor online reputatiemanagement en gegevensverwijdering als de situatie escaleert.

Word geen slachtoffer van doxxing. Bewapen jezelf nu!

Doxxing is een gevaarlijke en invasieve praktijk die ernstige gevolgen kan hebben voor de slachtoffers. Het openbaar maken van persoonlijke informatie zonder toestemming kan leiden tot emotionele stress, angst, en fysieke bedreigingen. Of het nu gaat om beroemdheden, activisten, journalisten of gewone internetgebruikers, niemand is immuun voor de risico’s die doxxing met zich meebrengt. Het is daarom belangrijk om maatregelen te nemen om je online privacy te beschermen en jezelf te bewapenen tegen deze vorm van cyberaanval. Door bewust om te gaan met de informatie die je deelt, sterke wachtwoorden te kiezen, je apparaten en accounts goed te beveiligen en VPN Nederland te gebruiken, kun je de kans op doxxing aanzienlijk verkleinen.

Onderneem nu actie, want als je wacht totdat je gegevens op straat liggen ben je te laat.

Neem je online veiligheid terug

 

 • Onbreekbare encryptie
 • Echte online privacy
 • Wereldwijd servernetwerk
 • Onbeperkt apparaten
 • Grenzeloos streamen
 • 24/7 Nederlandse ondersteuning

Ook interessant